Varför dragbegränsare?

Hej alla pelletseldare som är intresserade av vad en dragbegränsare gör för nytta.


Namnet DRAGBEGRÄNSARE säger vad den gör för arbete, den begränsar helt enkelt draget och till ett önskat undertryck i anläggningen, den sänker också rökgastemperaturen.


  • Spara pellets/bränsle, kan ge upp till 25% bränslebesparing eller mer
  • Begränsar draget till ett önskat undertryck
  • Håller kondensen borta
  • Minskar rökgastemperaturen
  • Håller ett jämt drag i pannan
  • Vitala pellets delar såsom flamvakt, och tändelement får en längre livslängd.


Den spar pellets och håller kondensen borta vilket minskar rökgastemperaturen.

Rökgas och pannans förluster kan ge bränslebesparning upp till 25 % eller mer i vissa fall.


Det är alltså viktigt att hålla rätt drag i en anläggning då draget påverkar även luft och bränsleblandningen och temperaturen i förbränningen kan bli oönskat hög och skada vitala pellets brännar delar så som tänd element och flamvakt mm!


Därför är det viktigt att installera rätt dragbegränsare som klarar av att hålla draget till önskat undertryck !


Även när det blåser by vind kan draget bli ryckigt, det är något man kan behöva ta hänsyn till vid val av dragbegränsarens storlek.

Våra dragbegränsare Beskrivning

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator Tigex 25


Artikel nr: 910


Klarar max panneffekter upp till 25kWhKlarar maxMed ungefärliga skorstensmått:

Skorstens AREA 169 cm² och Höjd 6 meter Halv * halvstens skorsten = 169cm² 125mm i diam Ø är 196cm²

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator


Artikel nr: 2010


Effekt 45kW.Reglerområde 10 - 35 Pa.Klarar maxMed skorstensmått:Halvsten * Halvsten (Mått 125*125mm). Area 169cm². Höjd 9 meter.Helsten * Halvsten (Mått 250*125mm). Area 338cm². Höjd 7 meter.

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator SID-05


Artikel nr: 3010


Tillverkas i rostfritt material Typ KW 05 Effekt 100kW

Reglerområde 10-35 Pa.

Skorstensmått max: Helsten/Halvsten Mått250*125 Area 338cm² Höjd 14 meter

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator KW Z150


Artikel nr: 5010


Typ KW Z150 Effekt 100kW.Reglerområde 10 - 35 Pa.Klarar max Med skorstensmått:Helsten*Halvsten (Mått 250*125). Area 338cm². Höjd 12 meter.

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator Tigerholm Tigex 50(=Tigex 150 )


Artikel nr: 6010


Klarar max panneffekter upp till 100kWhKlarar maxMed ungefärliga skorstensmått:

Skorstens AREA 338 cm² och Höjd 14 meter

Dragbegränsare / Motdragslucka / Dragregulator WZB1


Artikel nr: 8010


Billigaste modellen som klarar de största skorstenarna upp till 20m och Area 400cm²


OBS!! Utgående artikel, begränsat antal.